วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2551

อำนาจหน้าที่

หน่วยงาน............................................มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
१............................................................
२............................................................
३............................................................
४...........................................................
५..........................................................

ไม่มีความคิดเห็น: