วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2551

การเรียนรู้เรื่อง บล็อก

วันนี้วันที่ 13 ตุลาคม 2551 ได้เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เรื่องการสร้างเว็บบล็อก ตั้งแต่เริ่มแรกที่เข้าร่วมประชุมรู้สึกว่าจะไม่ค่อยมีความพร้อมในเรื่องของสถานที่ มีปัญหาทำให้สับสนหลายอย่าง แต่สุดท้ายแล้วก็ทำให้ได้ความรู้เกี่ยวกับเว็บบล็อกนี้มากขึ้น ได้รู้ว่ามีการสื่อสารที่ดีๆแบบนี้ด้วยแล้วเราก็สามารถนำความรู้ตรงนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานต่อไปได้

ไม่มีความคิดเห็น: